fbpx

Онлайн магазин за природни продукти

Общи условия

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.neweraforhealth.com.

Използвайки онлайн магазина www.neweraforhealth.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които НЮ ЕРА ФОР ХЕЛТ ООД извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазин на адрес www.neweraforhealth.com.

При ползването на www.neweraforhealth.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия.

Права и отговорности на страните

www.neweraforhealth.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина www.neweraforhealth.com.

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от www.neweraforhealth.com Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. www.neweraforhealth.com използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политика за поверителност тук.

Промяна на цени на стоки

www.neweraforhealth.com има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, www.neweraforhealth.com има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, www.neweraforhealth.com се задължава да ги възстанови.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е НЮ ЕРА ФОР ХЕЛТ ООД.
 3. Седалище и адрес на управление на доставчика: град Самоков, ул. Отец Паисий №15, ет.2, телефон на потребителя – +359879859955, www.neweraforhealth.com ; e-mail: neweraforhealth@gmail.com 
 4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 5. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която, www.neweraforhealth.comсе задължава да достави стоките или да извърши услугите:

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”.

 1. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора:

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

 • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
 • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
 • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми, www.neweraforhealth.com посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на www.neweraforhealth.com  на хартиен или друг траен носител.

В случай, че потребителят се откаже от договора, www.neweraforhealth.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.neweraforhealth.com , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира  www.neweraforhealth.com за неговото решение за отказ от договора.

www.neweraforhealth.com извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

www.neweraforhealth.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на www.neweraforhealth.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал www.neweraforhealth.com за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на www.neweraforhealth.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 1. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на www.neweraforhealth.com 

Несъответствия на стоките и рекламации

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, www.neweraforhealth.com заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, www.neweraforhealth.com може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите www.neweraforhealth.com възстановява съответната сума.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

www.neweraforhealth.com си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата www.neweraforhealth.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката за България се извършва от 1 до 3 работни дни.

Начини на плащане и възстановяване на суми

Плащане с банков превод

Плащане с наложен платеж

 

Общи условия и правила на играта на New Era For Health (15-20 февруари 2021г.)

 1. Общи условия:

1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от New Era For Health, наричано за краткост „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 15.02.2021 г. и завършва на 20.02.2021 г.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език. Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на услуга, предлагана от Oрганизатора.

1.5. Играта се провежда на фен страницата на New Era For Health във фейсбук: https://www.facebook.com/neweraforhealth/

1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

 1. Правила за участие в играта:

2.1. Участва всеки потребител, който изпълни условията на играта

– да хареса публикацията

– да сподели публично публикацията

– да отбележи в коментар приятел, който би харесал продуктите

2.2. Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на играта на фейсбук страницата на New Era For Health и отговарят на поставената задача.

2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.

 1. Определяне на победителите:

3.1 Печелят трима (3) от участниците, които са отговорили на всички условия

3.2. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип, а техните имена ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на New Era For Health на 20 февруари 2021г.

 

 1. Награди:

Първа награда: Боров прашец
Втора награда: Ленено масло
Трета награда: Паста за зъби с бамбук

 1. Получаване на награди:

5.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на New Era For Health, предоставяйки име и фамилия, мобилен телефон и адрес за доставка.

5.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.

5.3. Участник, непотърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.

5.4. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

 1. Прекратяване на играта:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите “Общи условия и правила на играта”, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на “Общи условия и правила на играта” от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Успех на всички!