fbpx

Онлайн магазин за природни продукти

Доставка и рекламации

Доставка и рекламации

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”.

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора:

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
  • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми, www.neweraforhealth.com посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на www.neweraforhealth.com  на хартиен или друг траен носител.

В случай, че потребителят се откаже от договора, www.neweraforhealth.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.neweraforhealth.com , без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира  www.neweraforhealth.com за неговото решение за отказ от договора.

www.neweraforhealth.com извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

www.neweraforhealth.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на www.neweraforhealth.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал www.neweraforhealth.com за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на www.neweraforhealth.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на www.neweraforhealth.com 

Несъответствия на стоките и рекламации

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, www.neweraforhealth.com заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, www.neweraforhealth.com може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите www.neweraforhealth.com възстановява съответната сума.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

www.neweraforhealth.com си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата www.neweraforhealth.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката за България се извършва от 1 до 3 работни дни.

Начини на плащане и възстановяване на суми

Плащане с банков превод

Плащане с наложен платеж